Přihlašování bude spuštěno na stránkách Astry, CVČ 1. 2. 2021

Informace k letnímu táboru Na hraně 2020